การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลด CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ช่วยโลกใบนี้ ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะเป็นตัวทำลายชั้นบรรยากาศ ซึ่งถ้าปล่อยให้ทำลายเป็นระยะเวลานานจะทำไปสู่ปรากฎการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) วิธีง่ายๆที่ผู้ขับสามารถร่วมมือเพื่อช่วยลดปริมาณ CO2 ได้มีดังต่อไปนี้

ลดการใช้รถส่วนตัว

วิธีการลดการใช้รถส่วนตัวก็คือการไม่นำรถออกมาใช้ในกรณีที่ไม่จำเป็น การที่นำรถออกมารวมกันในท้องถนนในปริมาณมากๆ ในช่วงเวลาพร้อม ๆ กันจะก่อให้เกิดปริมาณของ CO2 ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวมเร็ว ดังนั้นถ้าทุกคนหันมาใช้การเดิน ใช้รถสาธารณะ รถจักรยาน เป็นต้น จะเป็นการช่วยลดปริมาณ CO2ได้มาก และไม่เพียงเท่านั้นยังช่วยประหยัดน้ำมัน ยังรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอีกด้วย

การขับรถแบบeco drive

หมั่นเช็คเครี่องยนต์รวมไปถึงลมยาง เช็คดูประสิทธิภาพรถให้มาตราฐาน จะเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 4%  การขับรถก็เช่นกัน ไม่ควรขับรถแบบเหยียบเบรกให้ขณะรถหยุด หรือเร่งคันเร่งอย่างรวดเร็ว ควรขับรถให้อยู่ระดับคงที่ และส่งสุดท้ายคือไม่ควรติดเครื่องขณะจอดรถ

บรรทุกของมากเกินไป

การบรรทุกของมากเกินไปจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก และจะทำให้ใช้น้ำมันมากกว่าปกติ ควรเลือกขนาดรถให้เหมาะกับตามจำเป็นและการใช้งาน