ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเป็นโรคอย่างหนึ่ง สังเกตุได้จากการกรนดังหรือหยุดหายใจเป็นช่วงๆ อาการเหล่านี้จะนำไปสู่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

หยุดหายใจ

จะเกิดอะไรขึ้นขณะหลับ

ตัวเองมักจะไม่สังเกตเห็น แต่จะคนในครอบครัวจะสามารถรับรู้หรือสังเกตได้ โดยสังเกตุจากการที่กรนเสียงดังหรือหยุดหายใจกะทันหัน จะมีความผิดปกติคืออาการหายใจตื้น อ่อนแรง หรือหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับบ่อยครั้ง

อาการหลัก

อาการที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดคือตื่นมาแล้วหายใจถี่ มีลักษณะอาการเหมือนหายใจไม่อิ่ม ตื่นในขณะยังอยากนอนต่อเพราะอาการหายใจอึดอัน นอกจากนี้มักจะปวดหัวในช่วงเช้าและจะรู้สึกง่วงนอนอย่างมากในระหว่างวัน

ผลของการง่วงนอนอย่างรุนแรง

เมื่อต้องทำงานกับเครื่องจักร หรือการขับเคลื่อนโดยใช้ยานพาหานะเป็นหลักนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง อาการง่วงนอนรุนแรงมากจะเป็นเหตุไปสู่การหลับในได้ ดังนั้นหากขับรถอยู่ อาจเวียนหัวหรือผล็อยหลับไปชั่วขณะ ทำให้เกิดการชนท้ายรถหรือเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โรคนี้ทำให้นอนหลับไม่สนิทและคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ง่วงนอนตอนกลางวันรุนแรง